Nysgjerrig på Power BI?

Nysgjerrig på Power BI?

by -
0 336

Med Power BI får du utnyttet Microsoft SQL-stacken fullt ut, enten i rollen som sluttbruker og konsument eller i rollen som analytiker og utvikler.

Hvis du er en analytiker eller utvikler, kan du bruke Power BI Desktop til å modellere, designe og lage rapporter. Du kan kombinere data fra flere ulike kilder – fra databaser og varehus, enten skybaserte eller on-premise via Power BI Gateways, til webtjenester og applikasjoner.

Hvis du er sluttbruker og skal konsumere informasjon, får du tilgang til interaktive rapporter og dashboards på alle dine enheter, oppdatert helt ned til real-time, som enkelt kan deles videre i organisasjonen.

Out-of-the-box støtter Power BI mange ulike kilder, som for eksempel Azure, Sharepoint, Active Directory, CRM-applikasjoner som Dynamics og Salesforce samt analytiske plattformer som Hadoop og Analysis Services. Full oversikt over tilkoblingsklare kilder 

Dette innebærer at en sluttbruker uten dypere teknisk kompetanse raskt og enkelt som regel kan koble seg opp mot et kildesystem via pek-og-klikk og lage sine egne rapporter via drag-and-drop.

Enkelt og rimelig å komme i gang

Verdens kanskje mest brukte BI-verktøy er Microsoft Excel som, selv om det er kraftfullt og relativt brukervennlig, krever en rekke kompletterende tillegg. Det er et verktøy mange er blitt kjent med, uavhengig av faglig bakgrunn.

Power BI bygger videre på Excel, PowerView, PowerMap og PowerPivot og integrerer alt i en skybasert tjeneste som vil være veldig gjenkjennelig, både designmessig men også for de som ønsker å ta i bruk expressions og kode, for mange som har arbeidet med Microsofts programvarer tidligere.

Power BI lisensmodell

Hvor mange lignende produkter som regel vil koste nærmere $2000 per bruker, skilter Power BI med en unik lisensmodell da det er en del av Office 365 – en løsning mange organisasjoner allerede bruker aktivt, eller kan kjøpes som stand-alone. Det finnes også en gratis versjon for personlig bruk som også vil tillate sluttbrukere å konsumere rapporter og dashboards uten noe lisenskostnad.

Her er forskjellene mellom PowerBI pro og free

Dette gjør at Power BI har en svært fleksibel lisensiering som vil kunne bidra til at tjenesten vil passe alt fra store og kostnadsbevisste selskaper til mindre og mer kostnadssensitive organisasjoner, uten å tomme på funksjonalitet, brukervennlighet eller tilkoblingsmuligheter.

Self-Service Business Intelligence

Det er ikke lang tid siden BI kun var noe for spesialister. Verktøyene var komplekse og krevde tung teknologisk kompetanse. Forretningsledere var helt avhengige av en IT-avdeling for å få innhentet data som i verste fall var opp til flere uker eller måneder gamle.

Power BI er bygget på konseptet Self-Service BI, som automatiserer og forenkler datafangst, rapportoppdateringer og utvikling. Self-Service BI gir forretningsledere og beslutningstakere tilgang til den informasjon de trenger for å ta riktige beslutninger, uten å måtte gå via teknologiske spesialister eller IT-avdelingen hver gang de har et nytt spørsmål de ønsker svar på.

Konseptet muliggjør mange store gevinster for en organisasjon. Det kan forbedre den operasjonelle effektiviteten og gjøre organisasjonen mer konkurransedyktig, men først og fremst vil det gi en bedre forståelse for den operasjonelle virksomheten blant ledere og ansatte som får et utvidet mandat til å kunne ta bedre og faktabaserte beslutninger.

Examples of Power BI Delivery Approaches
Business-Led
Self-Service BI
IT-Managed
Self-Service BI
Corporate BI
Bottom-Up Approach

Analysis using any type of data source; emphasis on data exploration and freedom to innovate

Blended Approach

A “managed” approach wherein reporting utilizes only predefined/governed data sources

Top-Down Approach

Utilization of reports and dashboards published by IT for business users to consume

Ownership:

Business supports all elements of the solution

Ownership:

IT: data + semantic layer

Business: reports

Ownership:

IT supports all elements of the solution

Scope of Power BI use by business users:

Data preparation, data modeling, report creation & execution

Scope of Power BI use by business users:
Creation of reports and dashboards
Scope of Power BI use by business users:Execution of

published reports

Governed by:
Business
Governed by:
IT: data + semantic layer
Business: reports
Governed by:
IT

Datakvalitet og kompetanse

Det er imidlertid fortsatt noen vesentlige svakheter ved konseptet. Selv om Self-Service per definisjon innebærer frihet til utforskning og at forretningsledere selve skal kunne håndtere alt fra datafangst til visualisering, er det i realiteten fortsatt en relativt krevende oppgave. Det krever en viss kompetanse til å få riktig kvalitet på datagrunnlaget, og er ikke dataene av riktig kvalitet vil sluttproduktet – rapporten eller dashboardet – bli dårlig og kunne lede til feilaktige beslutninger.

Konseptet er altså fortsatt noe umodent, og en løsning ville kunne vært en slags «blended approach», hvor Power BI-kyndige ville stått for data- og semantikkdelen av prosessen og hvor forettningsledelsen ville stått for scope, rapport- og dashboardutvikling for sine behov assistert av business analysts.

Oppslagsverk for datakilder

En slik tilnærming gir også en mulig løsning på en annen svakhet ved alt for stor frihet til å gjøre hva som helst med hvilke data som helst: nemlig en form for data governance. Et eller annet sted vil en større organisasjon måtte ha en form for kontroll og oversikt over sine data og hvilke kilder som er korrekte og oppdaterte. Et eksempel på en slik løsning er Azure Data Catalog, som kan benyttes som et slags oppslagsverk for data og kilder som sikrer god datakvalitet.

Det er altså mange faktorer at ta hensyn til når en skal ta beslutninger om hvordan ens organisasjon skal håndtere informasjon og investere i Business Intelligence og Analytics både teknologisk og strategisk. Det finnes mange ulike tilnærminger og løsninger som passer ulike scenarier. Ved hjelp av Crayons unike kompetanse på Software Asset Management og vår satsning på Analytics, vil vi kunne tilby rådgivning tilpasset deg og dine behov.

Linus is a Business Intelligence and Analytics Consultant for Crayon Norway. He received his Microsoft Certified Partner: Developing SQL Data Models certification last year, and mainly works with data visualization and reporting solutions. Linus is passionate about helping businesses get the most insight out of their data.