Hvordan Software Asset Management (SAM) kan hjelpe dere med å administrere IT-infrastrukturen...

Hvordan Software Asset Management (SAM) kan hjelpe dere med å administrere IT-infrastrukturen og spare penger

by -
0 84

Er virksomhetens drift avhengig av IT-systemene, vet du hvor viktig det er for resultatene at IT-driften fungerer effektivt og problemfritt.
Selv om det i dag er en sentral aktivitet i de fleste organisasjoner å bygge opp og vedlikeholde en datainfrastruktur, er det ofte en kilde til hodebry hvordan man skal holde kostnadene nede og maksimalisere utbyttet av programvareinvesteringene.
Som en beste praksis i bransjen kan Software Asset Management (SAM), eller «Håndtering av programvare» på norsk, hjelpe dere å beregne kostnadene nøyaktig og få mest mulig ut av IT-ressursene deres.

 

Forstå SAM

I en IT-basert organisasjon kan administrering av alle programvarelisensene være en krevende oppgave. Det er verdt å merke seg at ikke bare programvare, men også en del maskinvare inneholder komponenter som krever lisenser, siden lisenser kommer i alle mulige former.
Software Asset Management (SAM) er ikke bare et IT-revisjonsverktøy, men bidrar til å sikre samsvar, utrulling og optimalisering. Det underliggende målet med SAM er å gi dere en oversikt over programvareressursene (og maskinvaren) dere disponerer før utrulling og bruk.
SAM er ikke en spesifikk ferdighet, men snarere en kritisk forretningsprosess spesielt for moderne IT-baserte selskaper.
I tillegg til at SAM kontrollerer IT-infrastrukturen i et selskap, avverger juridiske problemer i forbindelse med ukorrekt bruk av programvare og holder programvaremiljøet oppdatert, risikerer dere uten SAM å betale for flere produkter enn dere trenger.

 

Bruk SAM for å evaluere behovet for programvarelisenser

Etter hvert som bruken av SAM blir obligatorisk i organisasjoner av forretningshensyn – for å kunne oppnå optimal verdi fra IT-investeringer – blir behovet for å forstå og spore programvarelisenser og -bruk åpenbart.
Et godt utarbeidet SAM-program kan hjelpe dere med å håndtere lisensrisikoer og juridiske risikoer og samtidig optimalisere investeringene i lisensiering av programvare.
Du ønsker kanskje å bruke SAM as a Service-programserier for å revidere og kontrollere programvaren som brukes i bedriften, eller vurderer kanskje flere lisensavtaler for å kontrollere kostnader. Å gjennomgå deres nåværende programvarelisensavtaler ved hjelp av SAM vil bidra til å spare programvareutgifter og finne bedre måter å utruste medarbeiderne på.
I praksis vil SAM gjøre det mulig å kryssjekke lisensrettigheter og redegjøre for hvordan dere bruker programvareressursene deres.

 

Eliminer uautorisert programvare

I tillegg til å håndtere lisensspørsmål med SAM, bør IT-avdelingen pålegges å føre og rutinemessig oppdatere en oversikt over IT-ressurser.
Dette vil helt sikkert gjøre det nødvendig å bruke verktøy som kan spore programvarelisenser. Det er imidlertid mye penger å spare for organisasjonen på å fristille lisenser fra ubrukt programvare mens man eliminerer unødvendige og uautoriserte lisenser.
De fleste IT-baserte selskaper har allerede definert standard programvareserier for kjøring av daglige arbeidsoppgaver, men dette forhindrer ikke brukere fra å laste ned og installere annen programvare i tillegg.
Slik uautorisert programvare kan for eksempel være hjelpeprogrammer eller tilfeldige apper som spill eller direktemeldingstjenester. Disse kan imidlertid sette IT-sikkerheten i fare og skape trusler mot IT-infrastrukturen og dataene deres.
Trusler kan også stamme fra eldre programvareversjoner i standardprogramvareserien.
Dere kan få kontroll over disse iboende risikoene ved hjelp av stram SAM-revisjon.

 

Bruk SAM til å kontrollere utgifter

Når SAM administreres gjennom en plan for SAM as a Service, gjør den det lettere å identifisere hvilke programvareressurser dere har, hva som er i bruk, og om det forekommer redundans.
Et velimplementert SAM-program vil hjelpe dere å kutte kostnader, forbedre lisensoverholdelse og sikkerhet samt forutse programvarebehov etter hvert som organisasjonen utvikler seg.
Gitt kompleksitetene ved å kjøre bedriftsprogramvare i alle deler av en organisasjon, har SAM vist seg å være spesielt nyttig for å vinne det konkurransefortrinnet som ligger i å kunne belyse fordelene og ulempene ved potensielle IT-prosjekter.
Med SAM kan du avgjøre hvorvidt:
•    dere kan gjøre mer med programvare dere allerede har
•    dere kan kontrollere kostnader og håndtere juridiske spørsmål på en bedre måte
•    deres nåværende IT-infrastruktur er moden for en oppgradering
Hovedsakelig hjelper SAM dere med å optimalisere IT-ressursene deres og samtidig ha god kontroll over utgiftene.

 

Overvåk bruk av programvare

I tillegg til at SAM vil hjelpe dere med å minimalisere bruk av uautorisert programvare, risiko i forbindelse med cybersikkerhet og juridiske problemer, vil dere også bli bedre rustet til å bruke den programvaren som er mest velegnet for bedriften.
Å sikre at medarbeiderne bruker programvaren som best oppfyller behovene, vil øke produktiviteten og redusere utgifter for programvarelisenser, siden dere kan spore og redegjøre for hvordan programvareressursene blir brukt.
Informasjon om programvarebruken vil gjøre det mulig å identifisere hvilke grupper som bruker hvilke applikasjoner blant medarbeiderne. Dere vil også oppdage hvilke apper som brukes mye og lite, og hvordan det påvirker medarbeidernes produktivitet.
Denne innsikten vil gi full oversikt over programvareressursene og nyttig informasjon som kan hjelpe dere å styre IT-strukturen og spare penger.

Finn ut mer og meld deg på et av våre webinarer