Crayon Logo
Authors Posts by Ashley Gatehouse

Ashley Gatehouse

127 POSTS 0 COMMENTS
I am the Group Chief Marketing Officer at Crayon. My team are focused on driving enhanced lead generation campaigns and nurturing for our sales organisations across multiple geographies though the utilisation and coordination of all online and offline communication channels. We are driving increased brand awareness in the business's core competency areas of Software Asset Management (SAM), cloud and volume licensing solutions and associated consultancy services. I have over 20 years of senior business leadership experience within direct marketing/direct sales and mass distribution businesses, in both the B2B and B2C markets serving on the boards of both private and public multinational corporations.

by -
0 49

Hvordan ivareta sikkerheten og bli mer produktiv med Microsoft Secure Productive Enterprise. Vi viser deg hvordan du kommer i gang med å sikre bedriftens data, uansett hvor de lagres eller sendes.

Komme i gang med Microsoft Secure Productive Enterprise

 

Vi skaper og deler mer informasjon med kolleger og samarbeidspartnere enn noen gang før. Denne informasjon vandrer gjennom interne og eksterne nettverk, og sendes til teammedlemmer via samarbeids- og meldingsverktøy. Mange bedrifters informasjonssystemer brukes jevnlig av ansatte, hvor som helst og når som helst fra alle slags enheter.

Dette betyr at organisasjonene må finne mer avanserte metoder for å sikre og beskytte dataene mens de flyttes i og utenfor virksomheten. Denne informasjonen er virksomhetens viktigste ressurs ved siden av menneskene som skaper dette innholdet.

Det er derfor Microsoft har lagt inn sikkerhetsverktøy i produktivitetsløsningen sin. Secure Productive Enterprise legger til beskyttelsesfunksjoner i sine produktivitetsverktøy og løsninger for administrasjon av mobilenheter og identitetstilgang.

Her starter du

Når du skal innføre Secure Productive Enterprise, bør du starte med Windows 10 Enterprise E5. Dette er den eneste Windows 10-versjonen som inkluderer Defender Advanced Threat Protection (mer om det under). Windows 10 Enterprise E5 har også alle funksjonene til E3-versjonen, og kan derfor brukes i bedrifter som håndterer sensitiv kundeinformasjon eller er i regulerte bransjer.

Deretter kommer selve produktivitetsverktøyene: Office 365. Dette er pakken som brukerne dine vil forstå og jobbe mest med. Med den kan du både opprette innhold og håndtere virksomhets- og kundedata. Med E5-planen får organisasjonen også den mest oppdaterte versjonen av Office-applikasjonene, og mer til, inkludert mobilversjoner av de samme appene slik at de som jobber mobilt, får tilgang til informasjon uansett hvor de befinner seg.

Den er også skybasert, slik at du kan jobbe uansett hvor du er eller hvilken enhet du bruker. Nå er det kanskje noen som lurer på hvordan IT-sjefen skal greie å beskytte bedriftens data mot ondsinnede angrep?

IT-administratorer kan implementere et antall sikkerhetsfunksjoner som følger med Secure Productive Enterprise. Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) kan hjelpe bedrifter med å identifisere, etterforske og respondere på avanserte og målrettede angrep mot nettverkene deres. En del av dette er innebygd i Windows 10, og aktiveres når man registrerer seg for tjenesten. Klienten logger relevante sikkerhetshendelser og -atferder fra endepunktet.

Det finnes også en skybasert tjeneste for sikkerhetsanalyse, som kan identifisere unormal atferd ved å behandle data fra endepunkter sammen med historiske data og Microsofts omfattende datarepositorium. Endelig kan Microsoft hjelpe brukerne ved å samle inn analysedata fra sikkerhetsfellesskapet for å finne nye atferdsmønstre.

Administratorer kan bruke Microsoft Cloud App Security til å kontrollere de ansattes SaaS-apper, mens Azure Information Protection bidrar til å sikre informasjonen.

I selve Office 365 finner vi Avansert sikkerhetsadministrasjon. Dette kan implementeres i hele organisasjonen for å gi IT-administratorene mer oversikt og kontroll over Office 365-miljøet.

Kommunikasjon

Det å opprette og sikre innhold er bare en del av puslespillet. Organisasjoner må også ha mulighet til å kommunisere internt og eksternt.

Skype for Business leverer VoIP-anrop (voice-over-IP) via Internett og det interne nettverket, til brukere innenfor organisasjonen, Skype for Business-brukere i andre firmaer og vanlige Skype-brukere. Denne løsningen kan også brukes til å dele innhold og video.

Cloud PBX kan også erstatte det tradisjonelle PBX-systemet og kostnadene det innebærer, med et nytt, skybasert tilbud. I tillegg til at det kan utføre alle funksjonene til tradisjonell PBX, har det også innebygd telefonsvarer og Exchange-integrering. Cloud PBX er dessuten kryptert som standard.

Administrere mobilitet

Microsofts Enterprise Mobility Suite har fått nytt navn: Enterprise Mobility + Security. Denne løsningen hjelper IT-administratorer med å administrere og beskytte brukere, enheter, apper og data i en mobil- og skybasert verden. Den leverer et rammeverk for å beskytte ressurser uansett om de er lagret lokalt, på mobile enheter eller i skyen.

Løsningen leverer og administrerer apper på tvers av mange forskjellige enhetstyper, inkludert iOS, Android, Windows og Windows Phone, alt fra én enkelt administrasjonskonsoll. Husk at under planleggingen av en mobilitetsstrategi er det viktig at organisasjonene forstår brukernes behov, hvilke enheter de har og hvilke plattformer eller programmer de kommer til å bruke.

Når organisasjonen kommer i gang med Secure Productive Enterprise, vil den være godt rustet til å håndtere en mengde problemer som kan oppstå nå og i fremtiden.

Tenker du på å innføre Microsofts Secure Productive Enterprise i organisasjonen din? Crayons ekspertteam kan redusere virksomhetens risiko og totale eierskapskostnad (TCO) ved hjelp av ekte strategisk programvareadministrasjon (SAM – Software Asset Management). Det spanske firmaet Logtrust – en uavhengig programvareleverandør som leverer en tjeneste med logger og målinger i maskinbasert sanntid (subsekund) eller menneskelig sanntid (innen 10 sekunder) for alle slags data, i ethvert volum og til enhver tid – har bedt Crayon hjelpe dem med migrasjonen til Azure. Logtrust vil også samarbeide med Crayons spesialister om å fremme kanalsalg.

 

 

 

by -
0 57
Erste Schritte mit Microsoft Secure Productive Enterprise

Wir erstellen mehr Daten als je zuvor und teilen diese mit Kollegen und Partnern. Diese Informationen durchlaufen interne und externe Netzwerke und über Tools für Zusammenarbeit und Messaging erreichen sie die unterschiedlichen Teammitglieder. In vielen Fällen greifen Mitarbeiter regelmäßig von unterschiedlichsten Orten und Geräten sowie rund um die Uhr auf Unternehmensinformationssysteme zu.

Aus diesem Grund müssen sich Unternehmen nach komplexeren Systemen zum Schutz ihrer nicht mehr nur im Unternehmen verfügbaren Daten umsehen. Informationen sind neben den Mitarbeitern, die diese Inhalte erstellen, das wichtigste Asset eines Unternehmens.

Deshalb hat Microsoft seine Produktivitätssuite um Sicherheitstools erweitert. Secure Productive Enterprise erweitert die weit verbreiteten Office-Produktivitätstools und Lösungen für mobile Geräteverwaltung sowie Identitäts- und Zugriffsverwaltung des Unternehmens um Sicherheitsfunktionen.

Erste Schritte

Eine Bereitstellung von Secure Productive Enterprise beginnt im Idealfall mit Windows 10 Enterprise E5. Dabei handelt es sich um die einzige Version von Windows 10 mit Defender Advanced Threat Protection (mehr dazu unten). Windows 10 Enterprise E5 verfügt darüber hinaus auch über alle Funktionen der E3-Variante und kann so in Unternehmen eingesetzt werden, die sensible Kundendaten handhaben oder in regulierten Branchen tätig sind.

Mit Office 365 sind zudem praktische Produktivitätstools enthalten. Diese Suite kennen Ihre Benutzer am besten, da sie am häufigsten damit arbeiten. Sie kommt nicht nur bei der Inhaltserstellung zum Einsatz, sondern kann auch zur Verwaltung von Unternehmens- und Kundendaten herangezogen werden. Mit dem E5-Plan verfügen Organisationen stets auch über die aktuellste Version der Office-Anwendungen. Zudem profitieren sie von weiteren Vorteilen und haben unter anderem Zugriff auf die mobilen Versionen der genannten Anwendungen, sodass Mitarbeiter alle erforderlichen Informationen auch unterwegs abrufen können.

Dank Cloudbasierung können Mitarbeiter auch unabhängig von Standort und Gerät produktiv arbeiten. Doch wie können IT-Manager Unternehmensdaten vor böswilligen Angriffen schützen?

IT-Administratoren können verschiedene Sicherheitsfunktionen implementieren, die in Secure Productive Enterprise enthalten sind. Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) hilft Unternehmen dabei, erweiterte und gezielte Angriffe auf Netzwerke zu erkennen, zu untersuchen und angemessen darauf zu reagieren. Teile davon sind bereits in Windows 10 integriert und werden bei Aufnahme des Dienstes aktiviert. Der Client protokolliert relevante Sicherheitsereignisse und relevantes Sicherheitsverhalten vom Endpunkt.

Ein Cloudsicherheitsanalysedienst verarbeitet Daten von Endpunkten. Außerdem werden historische Daten sowie Daten aus dem umfassenden Datenrepository von Microsoft hinzugezogen, um anormales Verhalten zu erkennen. Außerdem hilft Microsoft Benutzern, indem es Intelligence-Daten aus der Sicherheitscommunity erfasst, um neue Verhaltensmuster zu erkennen.

Microsoft Cloud App Security kann von Administratoren verwendet werden, um die von Mitarbeitern verwendeten SaaS-Apps zu steuern, und Azure Information Protection trägt zur Datensicherheit bei.

Direkt in Office 365 ist Advanced Security Management integriert. Es kann in der gesamten Organisation implementiert werden, um IT-Administratoren mehr Transparenz und Kontrolle über eine Office 365-Umgebung zu verschaffen.

Kommunikation

Das Erstellen und Sichern von Inhalten ist nur ein Teilaspekt einer erfolgreichen IT-Umgebung. Darüber hinaus müssen Organisationen auch zu interner und externer Kommunikation in der Lage sein.

Skype for Business ermöglicht Benutzern in Ihrer Organisation, Skype for Business-Benutzern anderer Unternehmen sowie regulären Skype-Benutzern, Voice over IP (VoIP)-Anrufe über Ihr Netzwerk und das Internet durchzuführen. Diese Lösung kann auch zum Teilen von Inhalten und Videos eingesetzt werden.

Mit Cloud-PBX können Sie zudem herkömmliche PBX-Telefonsysteme und damit einhergehende Kosten durch ein cloudbasiertes Serviceangebot ersetzen. Sie können Cloud-PBX so konfigurieren, dass es alle Funktionen eines herkömmlichen PBX-Telefonsystems übernimmt. Zudem verfügt es über integrierte Voicemail und ermöglicht eine Exchange-Integration. Außerdem verfügt Cloud-PBX über standardmäßige Verschlüsselung.

Mobilitätsverwaltung

Die Enterprise Mobility Suite von Microsoft wurde in Enterprise Mobility + Security umbenannt. Die Lösung kann IT-Administratoren dabei helfen, Benutzer, Geräte, Apps und Daten in der Welt von MobileFirst und CloudFirst zu verwalten und zu schützen. Sie bietet ein Framework zum Schutz von Assets – ob auf lokalen Systemen, mobilen Geräten oder in der Cloud.

Die Lösung ermöglicht die Bereitstellung und Verwaltung von Apps für eine Vielzahl an Geräten – darunter iOS, Android, Windows und Windows Phone – von einer einzigen Verwaltungskonsole aus. Bei der Planung einer Mobilitätsstrategie sollten Organisationen sich unbedingt über die Anforderungen ihrer Benutzer sowie die eingesetzten Geräte, Plattformen und Anwendungen im Klaren sein.

Wenn Sie Secure Productive Enterprise bereitstellen, ist Ihre Organisation gut für eine Vielzahl von Herausforderungen gewappnet, mit denen Sie sich jetzt und in Zukunft konfrontiert sehen könnten.

Sie denken darüber nach, Secure Productive Enterprise von Microsoft für Ihre Organisation bereitzustellen? Crayon verfügt über ein Expertenteam, das Sie dabei unterstützen kann, unternehmerisches Risiko und Gesamtbetriebskosten durch strategisches Software Asset Management zu senken. In Spanien hat Logtrust – ein ISV, der einen Service mit Protokollen und Kennzahlen in Maschinen-Echtzeit (in unter einer Sekunde) oder menschlicher Echtzeit (innerhalb von 10 Sekunden) für beliebige Daten und Volumina sowie zu beliebigen Zeiten bereitstellt – Crayon für die Unterstützung bei der Azure-Migration des Unternehmens ausgewählt. Logtrust wird auch mit Spezialisten von Crayon zusammenarbeiten, um Kanalabsätze weiter zu steigern.

Security threats are getting more complicated so anything that simplifies IT security management is a welcome relief. We look at how Microsoft Secure Productive Enterprise can easily bolster IT security while making user’s lives easier and more productive.

How does Microsoft Secure Productive Enterprise (SPE) simplify IT?

Running an organisation, no matter if it is a large multinational or a small firm of a few employees, is never easy. Providing the tools users need to perform their jobs needs to be done effectively and efficiently and the intellectual property they create has to be protected.

For the IT department this is a task that has become increasingly complicated as users seek to do more. At the same time hackers are becoming ever more sophisticated in their attacks upon IT infrastructure.

One way that IT departments can make their lives easier for themselves and their users is Microsoft’s Secure Productive Enterprise (SPE). This is a single licensing option that brings together Office 365, Enterprise Mobility + Security Suite and Windows 10 Enterprise upgrades. It replaces the Enterprise Cloud Suite that Microsoft introduced a few years ago.

It also means a simplification of contracts that the IT department has to sort out. Previously, organisations may have bought an Enterprise Agreement, but soon found themselves with a myriad of contractual documents as new products spanning client computing, infrastructure, databases and cloud were launched.

The Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) simplifies this with a single contract to procure Microsoft solutions and services.

This simplification of licensing means that businesses have lower up-front costs. It also gets rid of the need for all-consuming device counts and audits, making it easier to remain compliant. It also allows an easy move from Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise E3 without rebooting.

For Tony Lock, distinguished analyst at analyst firm Freeform Dynamics, having the suite makes IT simpler in one important way, it makes the licensing simpler.

“And that is something that people always think ‘well that’s not really that difficult, to do, is it?’, but trust me if you have ever tried managing licenses in an organisation, it is a pain in the neck. Anything that simplifies licensing, you should really not underestimate the value of that,” he says.

Lock says that licensing can become an issue when there are too many choices or you have options that are sometimes difficult to understand.

“It has certainly been the case in the past that finding people with a good grasp of all the range of licensing options is enormously difficult. This is particularly true when you are talking about a broad sweep of products, as you are here, where it is really difficult to understand what options are available for each of these products, what is the most economic way of buying it, and what is the easiest way for me to license everything,” says Lock.

Lock believes that large enterprises usually get a global license, but for smaller organisations, working out what to do and how to do it, just on basic licensing knowledge is really difficult.

“The number of people that understand it well and can give really good advice on that is really very limited,” he says.

Simplifying the implementation through the organisation

For IT teams implementing tools within the organisation, the simplification comes through the standardisation of the package offerings. Two tiers are offered to enterprises: Secure Productive Enterprise: E3 and E5.

The E3 tier will be very familiar to those organisations that already have Enterprise Cloud Suite within their infrastructure. It comprises of Office 365 Enterprise E3, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10 Enterprise E3.

Meanwhile the E5 plan has an important security advantage over the E3 version – Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP). This service helps organisations find targeted and advanced cyber-attacks on their networks, as well as simplifying the process of identifying and commencing appropriate responses.

Adrian Sanabria, industry analyst at 451 Research, says that when it comes to implementing Secure Productive Enterprise, his recommendation would be to take a look at the big picture. “Everything that comes in these bundles, and also look at the company’s needs, current products and workflows. Work with the business and employees to determine which products will be adopted, and which are extraneous and won’t be used,” he says.

Simplifying productivity

Secure Productive Enterprise (SPE) offers the Office 365 Productivity Suite. This allows Office 365 to be deployed on up to five PCs or Macs per user, as well as apps for tablets and smart phones.

There are also rich communication and collaboration tools such as Exchange Online. This eases the task of setting up a user’s email accounts and comes with unlimited mailbox and archiving storage per user.

It also includes Skype for Business and Yammer to promote collaboration not only between organisations, but also within teams inside the business.

There is also complete cloud communication with Modern Voice and Cloud PBX.

Getting more mobile

SPE also allows simple management of devices and their security through Enterprise Mobility + Security, which is the new name for what was previously the Enterprise Mobility Suite.

Mobile productivity is attained using Microsoft Intune which enables the management of PCs, laptops and mobile devices, while protecting company data stored on such systems. The package makes mobile management more simple as it can look after many different types of devices that use a variety of operating systems (Windows, Windows RT, Windows Phone 8, Apple iOS or Google Android).

Getting more secure

Security can be a massive pain for IT departments but also can be the largest business risk that the Enterprise is exposed to. Poorly configured security can, in some cases, be worse than no security at all. The new security features introduced in Secure Productive Enterprise are the key differentiators from previous offerings.

With Windows 10, the security features it offers enable businesses to secure sensitive data and identities and ensure devices are protected from hackers. Users have the freedom and flexibility to access sensitive data on a range of devices.

Identity and access management is simplified by using Azure Active Directory. These identity and access management solutions help IT protect access to applications and resources across the corporate infrastructure and the cloud, allowing additional levels of security through multi-factor authentication and conditional access policies.

Azure Information Protection can be used to protect sensitive data. It uses policies to classify and label data based on the source, context and content of the data. Classification can be fully automatic, user-driven or based on a recommendation. Once data is classified and labelled, protection can be applied automatically on that basis.

Getting into the cloud

SPE makes it easy for firms to get into the cloud while still making the most of their investments in on-premise infrastructure. It offers flexible licensing for organisations moving to the cloud with a single, per-user subscription that’s cloud-first with on-premises capabilities.

The suite offers businesses the right to install, access and use Microsoft Exchange, SharePoint, and Skype for Business servers in dedicated environments without the need to buy an on-premises application or server software. This means existing productivity investments can be leveraged while users move to the cloud.

Having the right tools in place to simplify and secure your organisation

Lock says that after the implementation stage, having good security and management tools is essential.

“More importantly, it is actually having the processes wrapped around those. Make sure that they are used well. When it becomes really valuable and can actually improve security and resilience. And that is something that is really important to bear in mind here,” he says.

He adds that the fact that you have got the tools doesn’t help “unless you use the tools well and if you keep on using the tools because most of these tools are not fire and forget, they are things that need to be managed day by day.”

Sanabria says that if a security team wants to monitor outgoing files and communications with a data loss prevention (DLP) product, they have to consider that this bundle includes no less than three chat/IM platforms (Skype, Yammer, Teams), each of which use different protocols.

“Six products offer the means to transfer files outside of the organisation: Outlook/Exchange, OneDrive, Sharepoint, Teams, Yammer and Skype,” he says.

“Fortunately, Microsoft Cloud App Security, can help filter, control or enforce whichever methods the IT team chooses to standardise on.

“Choose one product for messaging and one or two for collaboration and file sync. Locking down the extraneous products and features reduces attack surface, reduces maintenance and training overhead and reduces confusion among employees.”

Implementing a process and sticking with it

Lock recommends that once tools are in place, getting a system established is key. He adds that adhering to that process is also important in order to keep IT simple and sane.

Lock says that the process needs to be updated because tools change as your business changes.

“Get that governance process in place and make sure that it is used every day or every week, every month. Whatever the process says, ensure it is used when it should be used, that is the important point,” he says.

“It is great having the tools, it is great having the process, but unless the two are actually used together, then that is where things fall apart. You have got to make sure that both are carried out together.”

Getting the right mix as per your needs

As Secure Productive Enterprise is offered on a per user basis, the offering can be scaled up or down according to needs. This means it is ideal for businesses who do not have dedicated IT resources or limited IT staff, and want their licensing and IT needs managed by a trusted and experienced partner.

Partners can also be useful in configuring and managing devices. They can help in developing a device security and management approach with the great features of Windows 10. Organisations can view subscriptions and usage for Windows 10 Enterprise, and any other Microsoft cloud services purchased, in their partner portal.

Sanabria says that Microsoft is tough to compete with, because it owns the industry standards – Exchange, Office, Active Directory, Windows.

“Once they take all those standard products and platforms and bundle them with security offerings and complementary offerings for productivity, mobile and communications, the result is something that’s difficult to beat, and impossible to match, product for product and feature for feature for anyone that isn’t Microsoft,” he adds.

By buying SPE, organisations no longer need to renew Software Assurance of the existing SharePoint, Exchange or Skype for Business servers in the existing Enterprise Agreement and acquire additional SharePoint, Exchange and Skype for Business servers.

This means simpler management with a single contract, a single user account, a single support contact and a single bill. Absolute simplicity when you need to work smarter.

Crayon is a global software and cloud expert. To find out how we are already optimising enterprise agility and security, whilst delivering best practice IT governance structures for clients, call us today or click here to read some working case studies.

by -
0 51

Comment rester sécurisé et être plus productif avec Secure Productive Enterprise de Microsoft. Nous vous montrons comment commencer et vous assurer que, où que soient les données d'entreprise, vous puissiez les protéger.

Getting started with Microsoft Secure Productive Enterprise

 

Nous créons et partageons plus d’informations que jamais avec nos collègues et nos partenaires. Ces informations traversent des réseaux internes et externes ; elles s’adressent aux membres de l’équipe via des outils collaboratifs et de messagerie. Dans de nombreux cas, les systèmes d’information d’entreprise sont régulièrement consultés par les employés partout et à tout moment via n’importe quel appareil.

Cela signifie que les organisations doivent se concentrer sur des moyens de sécurisation et de protection de leurs données plus sophistiqués, car elles se déplacent dans l’entreprise et au-delà. Cette information est l’actif le plus important de l’entreprise, ainsi que ceux qui créent ce contenu.

C’est pourquoi Microsoft a ajouté des outils de sécurité à la Productivity Suite. Secure Productive Enterprise ajoute des fonctionnalités de protection à ses outils bureautiques de productivité, de gestion des périphériques mobiles et aux solutions de gestion des accès largement déployés.

Par où commencer

Lors du déploiement de Secure Productive Enterprise, il est préférable de commencer par Windows 10 Enterprise E5. Il s’agit de la seule version de Windows 10 qui inclut Defender Advanced Threat Protection (plus d’information ci-dessous). Windows 10 Enterprise E5 possède aussi toutes les caractéristiques de l’E3 et peut donc être utilisé dans les entreprises qui manipulent des données sensibles de clients ou qui font partie d’industries réglementées.

Ensuite, il y a les outils de productivité ; Office 365. C’est la suite que vos utilisateurs comprendront et celle avec laquelle ils travailleront le plus. Non seulement elle créera du contenu, mais elle pourra également être utilisée pour gérer les données de l’entreprise et des clients. Avec le plan E5, les organisations auront également la version la plus à jour des applications Office et plus encore, y compris les versions mobiles des mêmes applications afin que vos utilisateurs mobiles puissent accéder à l’information où qu’ils se trouvent.

Il est également basé sur le cloud, pour que la productivité soit assurée indépendamment de l’emplacement et du périphérique. Mais cela soulève une question, comment le responsable informatique peut-il protéger les données d’entreprise contre les attaques malveillantes ?

Les administrateurs informatiques peuvent mettre en place un certain nombre de fonctionnalités de sécurité avec Secure Productive Enterprise. Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) aide les entreprises à détecter, examiner et répondre aux attaques avancées et ciblées sur leurs réseaux. Une partie est intégrée à Windows 10 et est activée lors de l’inscription au service. Le client enregistre les événements et les comportements de sécurité pertinents depuis le terminal.

Il existe également un service d’analyse de sécurité cloud qui traite les données des terminaux en combinaison avec les données historiques et le référentiel de données de Microsoft pour détecter les comportements anormaux. Enfin, Microsoft aide les utilisateurs en recueillant des données de veille stratégique de la communauté en charge de la sécurité pour détecter de nouveaux comportements.

Microsoft Cloud App Security peut être utilisé par les administrateurs pour prendre le contrôle des applications SaaS des employés, pendant qu’Azure Information Protection permet de garantir la sécurité des informations.

Office 365 bénéficie lui-même d’Advanced Security Management. Il peut être mis en œuvre dans toute une organisation pour donner aux administrateurs informatiques une plus grande visibilité et un meilleur contrôle sur un environnement Office 365.

Communications

La création et la sécurisation du contenu font partie du puzzle ; les organisations doivent également communiquer en interne et en externe.

Skype Entreprise fournit les appels voix sur IP (VoIP), sur votre réseau et Internet, aux utilisateurs de votre entreprise, aux utilisateurs de Skype dans d’autres entreprises, et aux utilisateurs non professionnels de Skype. Cette solution permet également de partager le contenu et la vidéo.

En plus de cela, Cloud PBX vous permet de vous passer des systèmes PBX classiques et de supprimer les coûts associés grâce à une nouvelle offre basée dans le cloud. Il peut être mis en place pour mener à bien toutes les fonctions de ce PBX traditionnel, mais il possède également une messagerie vocale intégrée et l’intégration à Exchange. Cloud PBX est également livré avec le cryptage par défaut.

Gestion de la mobilité

Enterprise Mobility Suite de Microsoft a été renommé Enterprise Mobility + Security. Cette solution peut aider les administrateurs informatiques à gérer et protéger les utilisateurs, les appareils, les applications et les données dans un monde mobile et basé sur le cloud. Il fournit un cadre pour protéger les actifs sur site, sur vos appareils mobiles ou dans le cloud.

La solution fournit et gère des applications sur une large gamme d’appareils, dont iOS, Android, Windows et Windows Phone, depuis une seule et même console de gestion. Il est important de noter ici que, lors de la planification d’une stratégie de mobilité, les organisations doivent comprendre les besoins des utilisateurs, ainsi que les appareils qu’ils possèdent et quelles plateformes ou applications seront utilisées.

Débuter avec Secure Productive Enterprise signifie que votre organisation bénéficiera d’outils pour traiter une multitude de problèmes auxquels vous pourriez être confronté aujourd’hui et à l’avenir.

Vous songez à déployer Secure Productive Enterprise de Microsoft pour votre organisation ? Crayon dispose d’une équipe d’experts pour réduire le risque et le coût total de possession (TCO) de l’entreprise grâce à une véritable gestion stratégique des actifs logiciels. En Espagne, Logtrust – un éditeur de logiciels indépendant qui fournit un service de logs et de métriques en temps réel machine (sous une seconde) ou temps réel humain (en 10 secondes) pour toutes les données, pour tout volume et à tout moment – a choisi Crayon pour faciliter sa migration vers Azure. Logtrust travaillera également avec les spécialistes de Crayon pour l’aider à mener les ventes Channel.

 

by -
0 70

Mit Microsoft Secure Productive Enterprise können Sie nicht nur Ihre Unternehmensdaten schützen, sondern auch die Zusammenarbeit und Produktivität von Mitarbeitern optimieren. Sehen wir uns die Vorteile dieser Lösung einmal genau an.

Empowering your employees with Microsoft Secure Productive Enterprise

Die digitale Transformation ist zurzeit in aller Munde, aber solange Unternehmen sich nicht stetig weiterentwickeln und dafür sorgen, dass sie für die Zukunft gerüstet sind, werden sie nur schwer mit den Anforderungen der Kunden und Mitarbeiter Schritt halten können.

Das Konzept der Transformation ist nicht neu, dazu entwickelt sich die Technologie zu rasant. Unternehmen dürfen im Hinblick auf die neuesten Technologien und Sicherheitsanforderungen nicht hinterherhinken. Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen jeglicher Größe und aus den unterschiedlichsten Branchen dieses digitale Konzept umsetzen, hat sich in den vergangenen Jahren jedoch deutlich erhöht.

Und eine solche digitale Transformation bringt auch Möglichkeiten für die Mitarbeiter mit sich. Die Zeiten, in der Mitarbeiter von 9:00–17:00 Uhr in ihrer eigenen kleinen Welt arbeiteten, sind vorbei.

Heute gehen die Arbeitnehmer andere Wege und auch die Interaktion mit Kollegen hat sich gewandelt. Man ist weder zeit- noch ortsgebunden und manchmal arbeitet man eben außerhalb der offiziellen Bürozeiten, wenn es die Situation erfordert. Die Möglichkeit, sich immer und überall mit Kollegen austauschen zu können, ist entscheidend.

Die Generation Y, auch Digital Natives genannt, also diejenigen, die mit den neuesten und leistungsstärksten Technologien aufgewachsen sind, bahnt sich ihren Weg in den Arbeitsmarkt. Unternehmen, die technologisch auf dem neuesten Stand sind, können die besten neuen Talente für sich gewinnen und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Das Qualifikationsdefizit ist in vielen Branchen ein großes Thema, allen voran die Technologiebranche. Der Branchenverband CompTIA warnt, dass diese Lücke in den nächsten acht Jahren durch die Berentung von älteren Arbeitnehmern auf 15 % ansteigen wird.

Noch nie war es wichtiger, die richtigen Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, ganz egal in welcher Branche. Und die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern aktiv mehr Möglichkeiten eröffnen, heben sich von den Arbeitgebern ab, die ihre Angestellten lieber an der kurzen Leine halten und Kreativität und Ehrgeiz im Keim ersticken.

Mitarbeiter, die mehr Möglichkeiten und Freiräume erhalten, sind engagierter, motivierter und loyaler, handeln proaktiv und sind entschlossen, alles für das Unternehmen zu geben. Sie sind bereit, für den Erfolg über die Grenzen hinauszugehen.

Und das äußert sich letztlich auch in der Zufriedenheit der Kunden. Wenn die Ansprechpartner freundlich und positiv eingestellt sind, sind die Kunden auch meist mit dem Service zufrieden und bleiben dem Unternehmen treu.

Es ist also verständlich, dass Hersteller wie Microsoft mit ihren Produkten nicht nur die digitale Transformation am Arbeitsplatz vorantreiben, sondern auch langfristig einen festen Platz einnehmen möchten.

Microsoft ist und bleibt die Nummer 1 bei den Büroanwendungen, die Verkaufszahlen sprechen für sich.

Laut Angaben des Unternehmens sind 400 Mio. monatlich aktive Geräte mit Windows 10 im Umlauf. Die Zahl der monatlich aktiven geschäftlichen Benutzer von Office 365 liegt bei 70 Mio. und Azure Active Directory in EMS schützt täglich eine Milliarde Anmeldungen. Gleichzeitig weiß Microsoft, dass sich die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden ändern und Einfachheit der Schlüssel zu glücklichen und zufriedenen Kunden ist.

Mit seinem Secure Productive Enterprise-Angebot, das Office 365, Windows 10 Enterprise und die Enterprise Mobility + Security Suite in einem einzigen Lizenzangebot vereint, möchte das Unternehmen seinen Kunden das Leben leichter machen.

Julia White, General Manager für die Cloud-Plattform bei Microsoft, sagt, dass das Unternehmen mit diesem Paketansatz auch auf die Lizenzproblematik reagiert hat.

„Unsere rasante Entwicklung im Cloud-Bereich hat dazu geführt, dass viele Kunden bei den Lizenzierungsoptionen den Überblick verloren haben“, sagte sie letztes Jahr in einem Blogpost. „Aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren die Enterprise Cloud Suite (ECS) entwickelt, um das Kauferlebnis zu vereinfachen. Auf der Grundlage dieses Ansatzes gehen wir mit Secure Productive Enterprise den nächsten Schritt hin zu einfacheren Lizenzierungsangeboten für Unternehmenstechnologie, während wir den Kunden gleichzeitig einen Mehrwert bieten.“

Laut White bringt dieses Produktpaket zusätzliche Vorteile für die Kunden mit sich: „Wir vereinen Office 365, Windows 10 Enterprise und die Enterprise Mobility + Security Suite in einem einzigen Lizenzangebot mit dem Namen Secure Productive Enterprise, das die Enterprise Cloud Suite ersetzt und gleichzeitig einen Mehrwert bietet,“ erklärt sie. „Mit Secure Productive Enterprise verfügen Kunden über die neueste und fortschrittlichste Technologie, die den Mitarbeitern eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet.“

Die digitale Transformation lässt sich jedoch nicht über Nacht erreichen und die gesamte Führungsebene sowie die Mitarbeiter an der Basis müssen strategisch gesehen an einem Strang ziehen.

Ein Bericht von Econsultancy mit dem Titel Effective Leadership in the Digital Age behauptet, dass eine erfolgreiche Transformation nur möglich ist, wenn sich die Führungsebene und insbesondere der Geschäftsführer mit Technologie auskennt. 71 % von fast 500 Teilnehmern an dieser Umfrage gaben an, dass dies eine „sehr wichtige“ Eigenschaft eines modernen Geschäftsführers sei.

Häufig bedeutet das, dass die Art und Weise, wie eine bestimmte Technologie angeboten wird, noch mehr an Bedeutung gewinnt. Oft werden die Technologieanbieter von der Komplexität eines bestimmten Produkts mitgerissen und lassen dabei die Perspektive des Geschäftskunden etwas außer Acht. Denn für die meisten gehört Technologie nicht zu ihrem Kerngeschäft. Sie brauchen sie lediglich, um die Effizienz des Unternehmens und ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Entscheidend ist, die Sprache eines Unternehmens und besonders des Geschäftsführers zu sprechen. Damit lässt sich ein Top-down-Ansatz anwenden, um sicherzustellen, dass das gesamte Unternehmen dahintersteht.

Bob Tarzey, Service Director von Quorcirca, bekräftigt diesen Punkt. „Die digitale Transformation ist ein stetiger Prozess, aber das Konzept ist keineswegs neu. Sie ist schon seit Jahren im Gange, etwa vergleichbar mit der Ablösung von Schreibmaschinen durch Textverarbeitungsprogramme,“ sagt er.

„Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Umfrageteilnehmer wissen, aber oft konzentriert sich die Branche zu sehr darauf, wie sich die IT transformieren lässt, und weniger auf das Unternehmen selbst. Für Kunden muss der Fokus aber auf ihren Unternehmen liegen und darauf, was die Technologie für sie tun kann. Sie benötigen Erfahrungsberichte von Early Adoptern, um zu sehen, was ihnen die Technologie gebracht hat. Das ist sehr wichtig.“

Außerdem erklärt er, dass Microsoft in der Vergangenheit vielleicht nicht für seine Sicherheitsstärken bekannt war, das Problem aber erkannt und mit seinen neuesten Technologieangeboten beseitigt habe.

Das bekräftigt auch ein Blog aus dem 4. Quartal 2016 von Yusuf Mehdi, Corporate Vice President der Windows & Devices Group bei Microsoft, der eine Vielzahl von Verbesserungen an den Sicherheitsfunktionen von Windows 10 ankündigte, darunter den Windows Defender Application Guard, der als „revolutionäre“ Sicherheitsverbesserung für Microsoft Edge angepriesen wurde.

„[Er] verwendet virtualisierungsbasierte Sicherheitstechnologien zum Schutz vor modernen Angriffen aus dem Internet und hilft so, die Geräte, Mitarbeiter, Daten und sogar die Netzwerke des Unternehmens zu schützen,“ betonte er.

Sicherheit steht bei Geschäftskunden weltweit an erster Stelle, denn ein Datenleck kostet laut einer Studie des Ponemon Institute durchschnittlich 4 Mio. US-Dollar. Microsoft geht davon aus, dass Datenlecks bis 2020 geschätzte 3 Billionen US-Dollar durch Produktivitätsverlust verschlingen werden.

Mathias Knöfel, Unternehmensanalyst und Marktbeobachter bei Context, sagt, dass es bei allen Anbietern im Sicherheitsbereich noch viel Luft nach oben gäbe.

„Die Einnahmen [der Unternehmen] aus Sicherheitssoftware, aber auch aus Software zur Datenverwaltung, steigen von Jahr zu Jahr, insgesamt ca. 14 % für den Zeitraum Januar bis November 2016.

Bei all den Sicherheitsbedrohungen, von denen wir im vergangenen Jahr gehört und gelesen haben, bin ich der Meinung, dass der Verkauf von Sicherheitsprodukten noch mehr hätte steigen müssen. Es stimmt zwar, dass einige Unternehmen (und Verbraucher) den Schutz Ihrer Daten selbst in die Hand nehmen, aber zu viele scheinen sich weiterhin auf andere/Dritte zu verlassen. Online-Betrug und Sicherheitsbedenken haben im Laufe des Jahres 2016 zugenommen und es scheint eher schlimmer als besser zu werden.“

Er betont, dass Firmen im Hinblick auf ihre Sicherheit proaktiver werden müssen, und auch hieraus können Microsoft und Co. einen Nutzen ziehen.

„Man hat den Eindruck, dass viele Unternehmen nur auf schlechte Nachrichten ‘reagieren’ und Sicherheitsmaßnahmen implementieren, wenn es jemanden erwischt hat (wie bei TalkTalk letzten Sommer).“

„Unsere Daten zeigen, dass der Umsatz für Sicherheitssoftware jedes Jahr im 2. Quartal und für Datenverwaltungssoftware im 3. Quartal gestiegen ist. Seither sind die Zahlen jedoch unter die des Vorjahres gesunken.“

Die Datenschutz-Grundverordnung, die im Mai 2018 in Kraft tritt, sorgt in Europa für zusätzlichen Druck. Im Falle eines Verstoßes müssen Unternehmen mit Sanktionen von bis zu 20 Mio. € bzw. 4 % ihres weltweiten Umsatzes rechnen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Laut Knöfel von Context wächst die Sorge, dass viele Unternehmen nicht ausreichend Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben, um der Datenschutz-Grundverordnung [2018] zu entsprechen.

Und im Vereinigten Königreich sind viele Unternehmen durch den bevorstehenden Brexit noch mehr verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, nachdem Artikel 50 in Kraft getreten ist.

Diese bedrohliche schwarze Wolke der zunehmend komplexen und potenziell zerstörerischen Sicherheitslecks, die über den Unternehmen hängt, gepaart mit dem wachsenden Verlangen nach digitaler Transformation und dem Wunsch, die besten Talente zu gewinnen und zu halten, ist für ein Produkt wie Secure Productive Enterprise die ideale Gelegenheit, bei all den progressiven und zukunftsorientierten Unternehmen etwas zu bewegen.

by -
0 47

Si votre organisation a utilisé Enterprise Cloud Suite, il est temps d'envisager de passer à l’étape supérieure avec Microsoft Secure Productive Enterprise E5. Voyons ce que vous devez savoir pour effectuer cette transition.

Transition vers Microsoft Secure Productive Enterprise E5 depuis Enterprise Cloud Suite

Le passage d’Enterprise Cloud Suite à Microsoft Secure Productive Enterprise (SPE) ne peut pas être plus facile pour certaines organisations.

En fait, pour certaines entreprises, elles n’ont absolument rien à faire. Microsoft a renommé Enterprise Cloud Suite par Secure Productive Enterprise E3 et a ajouté davantage de valeur en offrant aux entreprises l’accès à la technologie la plus récente et la plus avancée de Microsoft. SPE regroupe Office 365, Windows 10 Enterprise et la suite Enterprise Mobility + Security en une seule offre de licences.

Il est important de noter qu’Enterprise Mobility + Security est le nouveau nom de ce qui était auparavant l’Enterprise Mobility Suite. Encore une fois, si votre entreprise bénéficiait de l’Enterprise Cloud Suite précédente, vous n’avez rien à faire pour passer à Enterprise Mobility + Security E3.

Passer à Secure Productive Enterprise E5

Le changement de nom devrait donner aux organisations la possibilité d’examiner s’il est temps de passer au plan E5.

Avec Secure Productive Enterprise E3, les organisations obtiennent Office 365 E3 (qui comprend Exchange Online, SharePoint Online, Skype Entreprise Online, OneDrive for Business (stockage illimité), Yammer Enterprise et Office 365 Pro Plus + Office Online.

Il est également fourni avec l’Enterprise Mobility + Security Suite E3 (identique à la précédente Enterprise Mobility Suite). Il comprend Azure AD Premium P1 (précédemment Azure AD Premium), Azure Information Protection P1 (précédemment Azure RMS Premium), File Encryption, Cloud-based File Tracking, Microsoft Advanced Threat Analytics, et Microsoft Intune. Le plan comprend également Windows 10 Enterprise E3.

Les entreprises peuvent envisager une transition vers Microsoft Secure Productive Enterprise E5 si elles ont besoins de capacités de collaboration et de communication supplémentaires ou si elles souhaitent optimiser leurs fonctionnalités de sécurité. Il s’agit de la référence « premium » qui ajoute les capacités/licences supplémentaires suivantes.

Office 365 E5 ajoute Enterprise Voice avec Skype Entreprise (pour PBX sur site), Cloud PBX et PSTN Conferencing. PSTN Conferencing permet aux participants de rejoindre des réunions Skype Entreprise en composant un numéro à partir d’un téléphone fixe ou mobile. Cloud PBX pour la gestion des appels basée sur le cloud permet aux utilisateurs de passer, recevoir et transférer des appels à travers une large gamme d’appareils.

Il comprend également des services avancés tels que Advanced eDiscovery (anciennement Equivio), Exchange Online Advanced Threat Protection – Secure Attachments and URLs et Customer LockBox – Access Controls.

Pour les organisations qui souhaitent obtenir plus d’informations sur leurs systèmes d’information, Delve Analytics offre des analyses de données organisationnelles ainsi que des utilisateurs finaux.

L’Enterprise Mobility + Security Suite E5 dispose d’un certain nombre de fonctionnalités que les organisations peuvent envisager d’adopter. Il s’agit notamment d’Azure AD Premium P2, qui a tout d’Azure AD Premium P1, ainsi que Azure Active Directory Identity Protection et Azure Active Directory Privileged Identity Management.

Elle comprend également Azure Information Protection P2 qui combine Azure Information Protection P1 (cryptage de fichiers, suivi de fichiers basés sur le cloud) avec la classification automatisée de document (anciennement Secure Islands). Il y a aussi Microsoft Cloud App Security (anciennement Adallom) pour la sécurité axée sur l’identité dans le cloud.

Enfin, Windows 10 Enterprise E5 ajoute Windows Defender Advanced Threat Protection. Il est intéressant de noter que Microsoft Advanced Threat Analytics ne change pas entre E3 et E5, mais il est classé parmi les mêmes piliers de sécurité que Cloud App Security.

Système de licence flexible

Secure Productive Enterprise offre des licences flexibles aux organisations qui veulent migrer vers le cloud avec un abonnement unique par utilisateur. Il s’agit d’un accès cloud en premier lieu avec des capacités sur site. Ainsi, les entreprises ont le droit d’installer, d’accéder et d’utiliser des serveurs Microsoft Exchange, SharePoint et Skype Entreprise dans des environnements dédiés sans avoir à acheter un logiciel serveur ou des applications sur site.

Les deux plans sont proposés sous la forme d’une référence unique par utilisateur, comprenant avant tout un accès Cloud et offrant des droits de licence sur site pour aider les abonnés à passer d’un environnement local au cloud.

Les entreprises qui bénéficient actuellement de l’Enterprise Cloud Suite sont désormais clientes de Secure Productive Enterprise E3. Cela signifie qu’elles obtiennent les Productivity Server Rights en tant qu’élément de Secure Productive Enterprise et qu’il n’y aura pas besoin d’acheter des licences serveur supplémentaires dans la plupart des cas.

Peu importe que votre organisation reste avec la version E3 ou qu’elle change pour l’E5, les modifications sont incluses dans le plan de Microsoft pour s’assurer que les clients possèdent la technologie appropriée pour gérer une entreprise sécurisée et productive, et pour permettre la transformation numérique de l’organisation concernée.

En tant qu’expert mondial du cloud et des logiciels, Crayon est un partenaire de confiance pour de nombreuses organisations partout dans le monde. Pour savoir comment nous optimisons la flexibilité et la sécurité des entreprises, tout en fournissant les meilleures pratiques en termes de gouvernance informatique pour les clients, appelez-nous dès aujourd’hui ou cliquez ici pour lire quelques études de cas.

 

 

 

by -
0 48

Wenn Ihre Organisation bereits Enterprise Cloud Suite genutzt hat, sollten Sie darüber nachdenken, sich mit Microsoft Secure Productive Enterprise E5 noch besser für die Zukunft zu rüsten. Im Folgenden finden Sie wichtige Informationen für einen solchen Wechsel.

Wechsel von Enterprise Cloud Suite zu Microsoft Secure Productive Enterprise E5

Der Wechsel von Enterprise Cloud Suite zu Microsoft Secure Productive Enterprise (SPE) könnte für manche Organisationen gar nicht einfacher sein.

So sind für manche Unternehmen tatsächlich keinerlei Änderungen erforderlich. Microsoft hat die Enterprise Cloud Suite in Secure Productive Enterprise E3 umbenannt und zusätzlichen Mehrwert geschaffen, indem es Organisationen auch einen Zugriff auf neueste und erweiterte Technologien von Microsoft ermöglicht. SPE bündelt Office 365, Windows 10 Enterprise und die Enterprise Mobility + Security Suite in einem einzigen Lizenzangebot.

Bitte beachten Sie, dass Enterprise Mobility + Security die neue Bezeichnung für die Enterprise Mobility Suite ist. Wie bereits erwähnt, gilt Folgendes: Wenn Ihre Organisation bereits Enterprise Cloud Suite genutzt hat, müssen Sie für einen Wechsel zu Enterprise Mobility + Security E3 in keinerlei Weise aktiv werden.

Wechsel zu Secure Productive Enterprise E5

Die Namensänderung bietet Organisationen eine Gelegenheit, über einen Wechsel zum E5-Plan nachzudenken.

Mit Secure Productive Enterprise E3 erhalten Organisationen Office 365 E3, inklusive Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online, OneDrive for Business (unbegrenzter Speicher), Yammer Enterprise und Office 365 ProPlus + Office Online.

Ebenso enthalten ist die Enterprise Mobility + Security Suite E3 (entspricht der vorherigen Enterprise Mobility Suite). Diese umfasst Azure AD Premium P1 (zuvor Azure AD Premium), Azure Information Protection P1 (zuvor Azure RMS Premium), Dateiverschlüsselung, cloudbasierte Dateinachverfolgung, Microsoft Advanced Threat Analytics und Microsoft Intune. Der Plan umfasst auch Windows 10 Enterprise E3.

Organisationen sollten insbesondere dann über einen Wechsel zu Microsoft Secure Productive Enterprise E5 nachdenken, wenn sie zusätzliche Funktionen für Zusammenarbeit und Kommunikation benötigen oder Sicherheitsfunktionen optimieren möchten. Es handelt sich um die „Premium“-SKU mit den folgenden zusätzlichen Funktionen/Lizenzen.

Mit Office 365 E5 kommt Enterprise Voice mit Skype for Business (für lokales PBX), Cloud-PBX und PSTN-Konferenzen hinzu. Bei PSTN-Konferenzen können eingeladene Personen sowohl per Festnetz- als auch per Mobiltelefon an Skype for Business-Besprechungen teilnehmen. Cloud-PBX für cloudbasiertes Anrufmanagement ermöglicht Benutzern das Tätigen, Entgegennehmen und Durchstellen von Anrufen auf einer Vielzahl an Geräten.

Außerdem enthalten sind erweiterte Services wie Advanced eDiscovery (ehemals Equivio), Exchange Online Advanced Threat Protection für sichere Anlagen und Links sowie Kunden-Lockbox zur Zugriffssteuerung.

Für Organisationen, die ihre Informationssysteme noch effizienter nutzen möchten, bietet Delve Analytics Analysefunktionen für Endbenutzer und Organisatorisches.

Die Enterprise Mobility + Security Suite E5 verfügt über eine Vielzahl an Funktionen, für die sich ein Upgrade für Organisationen lohnen kann. Hierzu zählen Azure AD Premium P2, das alle Funktionen von Azure AD Premium P1 sowie Azure Active Directory Identity Protection und Azure Active Directory Privileged Identity Management enthält.

Außerdem enthalten ist Azure Information Protection P2, das Azure Information Protection P1 (Dateiverschlüsselung, cloudbasierte Dateinachverfolgung) mit automatischer Dokumentklassifizierung (ehemals Secure Islands) kombiniert. Ein weiterer Bestandteil ist Microsoft Cloud App Security (ehemals Adallom) für identitätsgesteuerte Sicherheit in der Cloud.

Windows 10 Enterprise E5 bietet darüber hinaus Windows Defender Advanced Threat Protection. Bitte beachten Sie, dass Microsoft Advanced Threat Analytics bei E3 und E5 identisch ist. Allerdings ist es im selben Sicherheitspfeiler wie Cloud App Security klassifiziert.

Flexible Lizenzierung

Secure Productive Enterprise ermöglicht Organisationen eine flexible Lizenzierung für den Wechsel in die Cloud – mit einem einzigen Abonnement pro Nutzer, das primär auf die Cloud ausgerichtet ist, doch auch lokale Funktionen beinhaltet. Unternehmen können Microsoft Exchange-, SharePoint- und Skype for Business-Server in dedizierten Umgebungen installieren, verwenden und darauf zugreifen, ohne dafür lokale Anwendungen oder Serversoftware erwerben zu müssen.

Beide Pläne werden in Form einer einzelnen SKU pro Benutzer angeboten, die primär auf die Cloud ausgerichtete, doch auch lokal einsatzfähige Lizenzierungsberechtigungen beinhaltet, um Abonnenten eine Migration von lokalen Umgebungen in die Cloud zu ermöglichen.

Organisationen mit bereits vorhandener Enterprise Cloud Suite sind nun Secure Productive Enterprise E3-Kunden. Dies bedeutet, dass sie Productivity Server-Rechte als Secure Productive Enterprise-Vorteil erhalten und in den meisten Fällen keine weiteren Serverlizenzen erwerben müssen.

Doch egal, ob Ihre Organisation die E3-Version des Pakets beibehält oder sich für eine Hochstufung auf E5 entscheidet – die Änderungen zeigen, dass Microsoft seinen Kunden geeignete Technologien zur Verwaltung eines sicheren und produktiven Unternehmens zur Verfügung stellen und eine digitale Transformation ermöglichen möchte.

Als global agierender Cloud- und Softwareexperte fungiert Crayon als zuverlässiger Berater zahlreicher weltweit führender Organisationen. Wenn Sie erfahren möchten, wie wir die Flexibilität und Sicherheit von Unternehmen optimieren und IT-Governance-Strukturen im Einklang mit Best Practices für Kunden bereitstellen konnten, rufen Sie uns noch heute an oder klicken Sie hier, um Fallstudien aus der Praxis zu lesen.

by -
0 95

Hvis organisasjonen din har brukt Enterprise Cloud Suite, er det på tide å vurdere å avansere et hakk med Microsoft Secure Productive Enterprise E5. Vi ser på hva du trenger å vite for å ta dette steget.

Overgang til Microsoft Secure Productive Enterprise E5 fra Enterprise Cloud Suite

Steget fra Enterprise Cloud Suite til Microsoft Secure Productive Enterprise (SPE) kan være svært lett for enkelte organisasjoner.

Noen firmaer vil faktisk ikke trenge å gjøre noe som helst. Microsoft endret navnet på Enterprise Cloud Suite til Secure Productive Enterprise E3, og har også lagt til merverdi ved å gi organisasjonene tilgang til den nyeste og mest avanserte teknologien fra Microsoft. SPE kombinerer Office 365, Windows 10 Enterprise og Enterprise Mobility + Security-serien i ett enkelt lisenstilbud.

Legg merke til at Enterprise Mobility + Security er det nye navnet på det som tidligere het Enterprise Mobility Suite. Igjen, hvis organisasjonen tidligere brukte Enterprise Cloud Suite, trenger dere ikke å gjøre noe for å gå over til Enterprise Mobility + Security E3.

Oppgradere til Secure Productive Enterprise E5

Navneendringen bør gi organisasjoner mulighet til å vurdere om det er på tide å avansere til E5-planen.

Med Secure Productive Enterprise E3 får organisasjoner Office 365 E3 (som inkluderer Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online, OneDrive for Business [ubegrenset lagring], Yammer Enterprise og Office 365 Pro Plus + Office Online).

Inkludert er også Enterprise Mobility + Security Suite E3 (det som tidligere het Enterprise Mobility Suite). Dette omfatter Azure AD Premium P1 (tidligere Azure AD Premium), Azure Information Protection P1 (tidligere Azure RMS Premium), filkryptering, skybasert filsporing, Microsoft Advanced Threat Analytics og Microsoft Intune. Planen inkluderer også Windows 10 Enterprise E3.

Organisasjoner kan spesielt vurdere å gå over til Microsoft Secure Productive Enterprise E5 hvis de trenger flere samarbeids- og kommunikasjonsfunksjoner eller ønsker å optimalisere sikkerhetsfunksjonene. Dette er «premium» SKU-nummeret som gir følgende ekstra funksjonalitet/lisenser:

Office 365 E5 legger til Enterprise Voice med Skype for Business (for lokal PBX), Cloud PBX og PSTN-konferanser. Ved hjelp av PSTN-konferanser kan inviterte delta på Skype for Business-møter ved å ringe inn fra en fasttelefon eller mobiltelefon. Cloud PBX for skybasert samtalehåndtering lar brukere ringe, motta og overføre anrop fra en lang rekke enheter.

Det inkluderer også avanserte tjenester som Advanced eDiscovery (tidligere Equivio), Exchange Online Advanced Threat Protection – sikre vedlegg og nettadresser og Customer LockBox – tilgangskontroll.

For organisasjoner som vil ha mer informasjon ut av informasjonssystemene sine, tilbyr Delve Analytics sluttbruker- og organisasjonsanalyser.

Enterprise Mobility + Security Suite E5 har flere funksjoner som organisasjoner kan vurdere å oppgradere til. Disse inkluderer Azure AD Premium P2, som har alt i Azure AD Premium P1 i tillegg til Azure Active Directory Identity Protection og Azure Active Directory Privileged Identity Management.

Det har også Azure Information Protection P2, som kombinerer Azure Information Protection P1 (filkryptering og skybasert filsporing) med Automatic document classification (tidligere Secure Islands). Det gir også Microsoft Cloud App Security (tidligere Adallom) for identitetsdrevet sikkerhet i skyen.

Endelig legger Windows 10 Enterprise E5 til Windows Defender Advanced Threat Protection. Legg merke til at Microsoft Advanced Threat Analytics ikke endres fra E3 til E5, men er klassifisert i samme sikkerhetssøyle som Cloud App Security.

Fleksibel lisensiering

Secure Productive Enterprise tilbyr fleksibel lisensiering for organisasjoner som er i ferd med å gå over til skyen, med et abonnement per bruker som er skyprioritert, men med lokale funksjoner. Firmaer kan installere, åpne og bruke Microsoft Exchange-, SharePoint- og Skype for Business-servere i dedikerte miljøer uten å måtte kjøpe lokale programmer eller serverprogrammer.

Begge planene tilbys som én SKU per bruker, og består av skyprioriterende, lokalt fungerende lisensrettigheter for å hjelpe abonnentene med overgangen fra lokale miljøer til skyen.

Gjeldende Enterprise Cloud Suite-organisasjoner er nå Secure Productive Enterprise E3-kunder. Dette betyr at de får produktivitetsservertilgang som en Secure Productive Enterprise-fordel, og at det i de fleste tilfeller ikke blir nødvendig å kjøpe flere serverlisenser.

Uansett om organisasjonen fortsetter med E3-versjonen av pakken eller oppgraderer til E5, avspeiler endringene Microsofts plan om å sikre kundene teknologien de trenger for å forvalte en sikker og produktiv virksomhet, og tilrettelegge for organisasjonens reise mot digital transformering.

Som global ekspert på skytjenester og programvareløsninger er Crayon en betrodd rådgiver for mange av verdens ledende organisasjoner. Hvis du vil vite hvordan vi allerede gjør virksomheter mer smidige og sikre samtidig som vi leverer bransjeledende IT-styringsstrukturer til klienter, ring oss i dag eller klikk her for å lese praktiske eksempelstudier.

by -
0 124

IT-sikkerhet er viktig for alle organisasjoner. Med SPE har Microsoft vektlagt krav til bedriftssikkerhet, men hvordan fungerer dette sammenlignet med Enterprise Cloud Suite, og hva er fordelene?

Hva er nytt i Microsoft Secure Productive Enterprise?

I oktober 2016 lanserte Microsoft sin nye Secure Productive Enterprise-serie (SPE) som erstatning for standard Enterprise Cloud Suite (ECS). Serien kommer i to versjoner, E3 og E5. Hva er nytt i SPE, og hva er forskjellen mellom de to versjonene?

SPE slår sammen Office 365, Enterprise Mobility + Security og Windows 10 Enterprise i en brukerbasert lisensieringsmodell.

Med Office 365-produktivitetsløsningen kan brukere være produktive både via skyen og mobile enheter. Office 365 Pro Plus kan installeres på fem PC-er og Mac-er, og brukes via apper på smarttelefoner og nettbrett.

Det er også omfattende funksjoner for samarbeid og kommunikasjon, for eksempel Exchange Online med et ubegrenset antall postbokser og ubegrenset lagring per bruker. Medarbeiderne får også tilgang til SharePoint Online, OneDrive for Business (med ubegrenset lagringsplass), Skype for Business Online og Yammer, den sosiale nettverkstjenesten for virksomheter.

Office 365 Intelligence bruker skyen til å forbedre Word, Outlook, PowerPoint, Sway og Maps med elementer som automatisk innholdsopprettelse og oppsettforslag basert på dagsorden og tema. MyAnalytics (tidligere Delve Analytics) gir ny innsikt i samhandlingen mellom team, kontakter og kunder i en organisasjon. Det finnes også personlige analyser som måler og foreslår forbedringer i en persons produktivitet.

Bli mobil og sikker

SPE har også en ny verktøypakke kalt Enterprise Mobility + Security. Denne utstyrer organisasjoner med avansert sikkerhet drevet av Azure og Office 365 Graph, som kan forenkle virksomhetenes overgang til mobilitet og skyen. Denne bygger videre på det som tidligere ble kalt Enterprise Mobility Suite, men omfatter også tjenesten Microsoft Azure Information Protection som brukes til å kategorisere, merke og beskytte sensitiv informasjon.

Pakken tilbyr også identitets- og tilgangsstyring med Azure Active Directory. Denne beskytter tilgang til programmer og ressurser i hele datasenteret og skyen, med mulighet for flere valideringsnivåer, som for eksempel flerfaktorautentisering og policyer for betinget tilgang.

De viktigste nye tilleggsfunksjonene kommer i Premium E5-planen. Azure Active Directory Premium P2 omfatter alle egenskapene i P1 (fra det tidligere Enterprise Mobility Suite), og legger til Azure Identity Protection og Azure Privileged Identity Management. Det første er en skybasert sikkerhetstjeneste som bruker bransjeledende maskinlæring til å analysere 10 TB med atferds- og kontekstdata hver dag for å oppdage og forhindre angrep. Azure AD Privileged Identity Management er en skybasert løsning for administrasjon av privilegerte identiteter, som styrker sikkerheten i Azure AD-administratorkontoene dine og forbedrer din administrative revisjon og samsvarskontroll.

Azure Information Protection Premium P2 bruker enda en gang funksjoner fra det tidligere Enterprise Mobility Suite, og legger til intelligent, automatisk klassifisering og kryptering av filer og e-postmeldinger som deles innenfor og utenfor organisasjonen.

Endelig har vi Microsoft Cloud App Security, et nytt tilbud som avdekker alle skyapper som brukes i nettverket til en organisasjon – og på den måten gir innsyn i «skygge-IT» – og evaluerer trusselen fra den appen.

Vindu inn i Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise tilbyr ikke bare standard Enterprise-funksjoner som Edge og Cortana OneNote, men kan også by på Software Assurance-fordeler som MPAM, AGPM og Dart. Som en ekstra fordel for organisasjoner har vi lagt inn gavekort til e-læring, og også en utvidet, døgnkontinuerlig Hotfix-support.

Ett område hvor E5 vinner over E3, er inkluderingen av Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) i Windows 10 Enterprise. Denne skybaserte tjenesten kan hjelpe organisasjoner med å oppdage, etterforske og respondere på avanserte angrep på nettverkene. Funksjonen bruker en kombinasjon av atferdssensorer, skybasert sikkerhetsanalyse og trusselinformasjon i tillegg til å hente informasjon fra Microsoft Security Graph.

Som global ekspert på skytjenester og programvareløsninger er Crayon en anerkjent verdensledende leverandør av strategisk programvareadministrasjon (SAM). Teamene våre bidrar til å garantere optimalisert kapitalavkastning gjennom redusert eierskapskostnad for kompleks teknologi. Hvis du vil vite mer om hvordan Crayon hjelper virksomheter verden over, ring oss i dag eller klikk her for å lese mer.

by -
0 27

La sécurité informatique est fondamentale pour toute organisation. Microsoft s'est concentré sur les exigences d'entreprise en termes de sécurité avec SPE, mais quels sont les éléments de comparaison avec Enterprise Cloud Suite et quels en sont les avantages ?

Quelles sont les nouveautés de Microsoft Secure Productive Enterprise?

Microsoft a lancé sa nouvelle suite Secure Productive Enterprise (SPE) en octobre cette année pour remplacer l’Enterprise Cloud Suite (ECS). La suite est disponible dans deux versions, E3 et E5. Quelles sont les nouveautés de SPE et quelles sont les différences fondamentales entre les deux versions ?

SPE réunit Office 365, Enterprise Mobility + Security et Windows 10 Enterprise dans un modèle de licence par utilisateur.

Avec Office 365 Productivity Suite, les utilisateurs peuvent profiter de la productivité dans le cloud et sur mobile. Office 365 Pro Plus peut être installé sur cinq PC et Mac et peut être consulté sur les smartphones et les tablettes.

Il propose également de riches fonctionnalités de collaboration et de communication, comme Exchange Online, avec des messageries et un stockage illimités par utilisateur. Les employés peuvent également accéder à SharePoint Online, OneDrive for Business (avec stockage illimité), à Skype Entreprise Online ainsi qu’au service de réseau social d’entreprise Yammer.

Office 365 Intelligence utilise le cloud pour ajouter des améliorations dans Word, Outlook, PowerPoint, Sway et Maps qui incluent la création de contenu automatique et des suggestions de mise en page, en fonction de l’agenda et du thème. MyAnalytics (anciennement Delve Analytics) fournit de nouvelles perspectives sur les interactions entre les équipes, les contacts et les clients de l’organisation. L’outil propose aussi des analyses personnelles qui mesurent et suggèrent des améliorations de productivité des individus.

Etre mobile et sécurisé

SPE propose également un nouvel bundle d’outils appelée Enterprise Mobility + Security. Elle fournit aux organisations une sécurité avancée, alimentée par Azure et Office 365 Graph, pour aider les entreprises dans leur transition vers le mobile et le cloud. L’outil s’appuie sur ce qui était auparavant connu sous le nom d’Enterprise Mobility Suite, mais intègre également Microsoft Azure Information Protection pour permettre aux organisations de catégoriser, marquer et protéger les données sensibles.

La solution offre également une gestion des identités et des accès avec Azure Active Directory. Elle protège l’accès aux applications et aux ressources à travers le centre de données et le cloud, ce qui permet des niveaux de sécurité supplémentaires grâce à l’authentification multifactorielle et aux politiques d’accès conditionnel.

Les principales nouvelles fonctionnalités supplémentaires se trouvent dans le plan E5 premium. Azure Active Directory Premium P2 comprend toutes les fonctionnalités du P1 (de la précédente Enterprise Mobility Suite) et ajoute Azure Identity Protection et Azure Privileged Identity Management. La première est un service de sécurité cloud qui utilise l’état de l’art de la machine d’apprentissage pour analyser 10 TB de données comportementales et contextuelles tous les jours afin de détecter et prévenir les attaques. Azure AD Privileged Identity Management est une solution de gestion d’identité privilégiée basée sur le cloud qui augmente la sécurité de vos comptes administrateurs Azure AD, et améliore votre audit et votre conformité administrative.

Azure Information Protection Premium P2 reprend les fonctionnalités de la précédente Enterprise Mobility Suite et ajoute une classification intelligente et automatique, ainsi que le cryptage des fichiers et des e-mails partagés à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.

Enfin, Microsoft Cloud App Security est une nouvelle offre qui dévoile toutes les applications cloud en cours d’utilisation dans le réseau d’une organisation, ce qui lui permet d’avoir une meilleure visibilité sur le « Shadow IT » et d’évaluer la menace de cette application.

Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise offre non seulement des fonctionnalités d’entreprise standard telles que Edge et Cortana OneNote, mais également des bénéfices d’assurance logicielle tels que MPAM, AGPM et Dart. Les organisations seront heureuses d’apprendre que des tickets d’e-learning et un support Hotfix 24/7 étendu sont également proposés dans l’offre.

Un domaine où l’E5 présente un réel avantage par rapport à l’E3 est l’ajout de Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) dans Windows 10 Enterprise. Ce service basé sur le cloud peut aider les organisations à détecter, étudier et répondre aux attaques avancées sur leurs réseaux. Cette fonctionnalité utilise une combinaison de capteurs comportementaux, d’analyses de sécurité basées sur le cloud et de renseignement contre les menaces, ainsi que des représentations à partir du Microsoft Security Graph.

En tant qu’expert mondial du cloud et des logiciels, Crayon est reconnu comme un leader mondial dans la gestion stratégique d’actifs logiciels (SAM). Nos équipes contribuent à garantir un ROI optimisé grâce à un TCO réduit sur la technologie complexe. Pour en savoir plus sur la façon dont Crayon aide les entreprises du monde entier, appelez-nous dès aujourd’hui ou cliquez ici pour en lire davantage.