Fem enkle måter å tilpasse din bruk av AWS for å spare...

Fem enkle måter å tilpasse din bruk av AWS for å spare penger

by -
0 493
Fem enkle måter å tilpasse din bruk av AWS for å spare penger

Poenget med Amazon Web Services er at tjenesten gir oss nesten perfekte forutsetninger for effektive kjøp av dataressurser.

Hvordan? Ved å forbedre tilgangen til ressurser og informasjon.

Alle produksjonsenheter så som prosesskapasitet, lagring, minne og nettverks-ressurser er brutt ned i sine minste salgbare enheter. Samtidig har du tilgang til best mulig informasjon for å gjøre gode innkjøpsbeslutninger. Om du tar den perfekte beslutningen er en annen sak.

Her er fem områder som kan forbedres ved bruk av AWS.

1. Instansvurderinger

En instans er en enhet databehandling, den moderne varianten av å kjøpe en PC. Det var aldri lett å få til de innkjøpene helt rett – var det vel? Selv om AWS har gjort det lettere å estimere dine ressursbehov er det fortsatt rom for feil.

Ved kjøp av prosessering står du overfor et evig lotteri. Hvor stort er ditt behov? Trenger du kun en instans? Hvordan skal du måle din databruk? Enhver installasjon er forskjellig, så om du treffer rett ved første forsøk er det et mirakel.

Det er din oppgave å unngå og kjøpe overkapasitet – ellers sløser man bort penger.

Det fantastiske med AWS er at du kan overvåke bruken og styre den. Start med faktureringsoversikten på din AWS konto.

2. Prosessbesparelser

Når du har gjort en skjønnsmessig vurdering av behovet for instanser, er det fortsatt tre måter å kontrollere AWS kostnadene.

“On-Demand Instances” gir deg mulighet til å betale for prosesskapasitet til en fast pris per time – uten forpliktelser. Dette er bra for nybegynnere, men kostbart når du blir storbruker.

Hvis du er trygg nok til å inngå en langsiktig avtale så kan «Reserved Instances» spare deg penger gjennom store rabatter på fastprisene.

Mer erfarne brukere kan kjøpe “Spot Instances” som gir anledning til å by på kapasitet når denne blir tilgjengelig – til en pris de måtte ønske – i og med at kapasitet er billig når det er lav etterspørsel. Baksiden av medaljen er at du kan bli hivd ut i situasjoner med toppbelastning. Hvis dine applikasjoner er fleksible med hensyn til start- og sluttidspunkt, og dersom du kan tåle avbrudd når prisene er over din grenseverdi, kan du spare en formue.

Det er oftest best å bruke disse tre mulighetene i kombinasjon.

3. Moderasjon ved backups

Det er betryggende at dine Amazon-data (EBS- Elastic Block Storage volumes) kan speiles mot Amazon S3 gjennom regelmessige backups. Men dessto oftere du gjør dette, dessto høyere blir kostnadene. Lær deg å kjøre slike backups med moderasjon, og du sparer både lagringsplass og tid.

4. Pass på bruken av EIPs

Du får en “Elastic IP” (EIP) adresse gratis med AWS, mens alle ekstra EIPer belastes per time. Vær klar over at disse EIPene som blir aktivert ved behov ikke blir automatisk tilbakeført når du er ferdige med dem. Pass alltid på at du ikke sitter med unødvendige EIPer på din kundekonto.

5. Overvåking og styring

Amazon CloudWatch overvåker parametre, log filer og kan sette alarmer. Denne informasjonen mates inn i Auto Scaling-systemet som legger til og fjerner Amazon-EC2 instanser automatisk i henhold til dine egne kriterier. Dessto mer kompleks infrastruktur du har, dessto større innsparing gir CloudWatch.

Faktureringsalarmer kan varsle deg når månedsforbruket når spesifikke forutbestemte grenseverdier.

I am the Group Chief Marketing Officer at Crayon. My team are focused on driving enhanced lead generation campaigns and nurturing for our sales organisations across multiple geographies though the utilisation and coordination of all online and offline communication channels. We are driving increased brand awareness in the business's core competency areas of Software Asset Management (SAM), cloud and volume licensing solutions and associated consultancy services. I have over 20 years of senior business leadership experience within direct marketing/direct sales and mass distribution businesses, in both the B2B and B2C markets serving on the boards of both private and public multinational corporations.